آذر ۲۰، ۱۳۸۲

روزگار هنوز غریبه نازنین


دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می بویند

روز گار غریبی است نازنین ؟روز میلاد احمد شاملو


روزگار هنوز غريبه نازنين

خيلي مونده تا سقوط نقطه چين

 روزگار هنوز غريبه ‚ نازنين

خيلي راهه تا خروسخون زمين

 يه دونه كلاغ و اين همه دروغ

 يه سراب و اين همه چله نشين

نازنين !‌ بي تو تمومه كار من

 از ترانه به غزل پلي بزن

 بگو اون هق هق قيمتي كجاست ؟

كي مياد قاصدك قرق شكن ؟

نازنين ! شكسته حرمت عقيق

 تن نده به اين سكوت نارفيق

 شب تو فكر پهلوون كاهيه

قوطي كبريت توي فكر يه حريق

تو اين شب شبپره سوز ستاره نايابه هنوز

پهلوون قصه ي ما يه كرم شبتابه هنوز

 رو سر اين ترانه ها سايه ي ساطور رو ببين

گنجشكك اشي مشي اسير قصابه هنوز

 :: یغما گلرویی ::
-------------------------اون کلاغه رو یادتون میاد ؟ برگشته پشت پنجره ... این بار دیگه نمی ذارم بره .

هیچ نظری موجود نیست: