بهمن ۱۰، ۱۳۸۲

یک لقمه نان و گوشه ای برای خوابیدن

یک دقیقه لبخند در مقابل یک ساعت گریه

یک قطره سرور و شادی در مقابل یک رودخانه اشک

هیچگاه نباید خندید زیرا بلاها دو برابر می گردند

اینست زندگی !------------------------


* شماها نخونید ( تازشم ، بخونید هم متوجه نمی شید ) *راستی ... ببین .... یه چیزی ... خیلیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .... / *-:

هیچ نظری موجود نیست: