اسفند ۰۹، ۱۳۸۲

گمشده

در اندیشه بودن خود راهی است که من سراسر زندگیم می پیمایم .

و این اندیشه است که مرا به خود وا می دارد و نمی گذارد که غیر از این درونم کس دیگری باشم ، کسی که خودم باشم و خودم .

و دلم می خواهد آزاد باشم ، آزاد آزاد .

و کسی نمی داند در درون من چه می گذرد ...--------

هیچ نظری موجود نیست: