فروردین ۰۵، ۱۳۸۳

مافيای وبلاگستانوبلاگستان فارسی اکنون بعد از 3 سال به قله ای رسيده است ، که محبوبترين روزنامه پايتخت از آن به عنوان اقليت تاثير گذار نام می برد . اکنون ديگر وبلاگ منحصر به يک قشر خاص نيست ، فضای وبلاگشهر به قدری گسترده شده است که نماينده هر قشر و تفکری برای خود مکانی برای ارائه آزاد نظراتش يافته است . همانطوری که در مطلب قبل هم اشاره کردم ، حاشيه هايی در وبلاگستان به وجود آمده که فضای اين شهر شيشه ای را غبار آلود ساخته است . ابتدا فکر می کردم مافيای وبلاگستان تنها زائيده ذهن و تفکر من است ، ولی وقتی از برخی دوستان نيز اين عنوان نامانوس را شنيدم باور به وجود مافيايی آوردم که بر فضای وبلاگشهر سايه افکنده است . مافيايی که بر خلاف معمول يک گروه واحد نيست ، مافيای وبلاگستان را چند گروه مختلف با عقايد مختلف تشکيل می دهند . گروه اول اين مافيا از بخش نظرخواهی برخی وبلاگ ها ظهور کرد . عده ای آشنای به ظاهر ناشناس با گذاشتن پيام هايی مغرضانه که اغلب سراسر توهين و دشنام به نويسنده و بازديدکنندگان آن وبلاگ بود و با راه انداختن جنجال که غالبا در وبلاگ های سياسی شاهدش بوديم فضای وبلاگستان را متشنج می کردند . اين عده که خود را از قافله عقب مانده می ديدند ، در فاز بعدی فعاليت خود دست به ايجاد وبلاگ های شخصی زدند . مطالب اين وبلاگ ها و لحن آن ، همان ادبياتی است که در روزنامه فخيمه کيهان شاهدش هستيم به اضافه مطالبی که چکيده آن چيزی جز توهين به جماعت بلاگر نا همسو با اين تفکر نيست . نکته جالبی که در وبلاگ اينان ديده می شود کپی برداری جز به جز و بسيار ناشيانه از شکل ظاهری وبلاگ های مطرح فارسی است ، که در نگاه اول گمان می شود آنها از روی اينها ! کپی کرده اند . اما عده ديگر همان گروه کذايی هستند که هميشه نگاهشان به مردم از بالاست و تحمل کوچکترين انتقادی را هم ندارند . اگر وبلاگی به يکی از اينان نقدی بنويسد ، به صورت سازماندهی شده وبلاگ بخت برگشته را آماج توهين و تحقير قرار می دهند . يکی از اينان ( که همگی دارای سابقه بيش از دو سال در وبلاگستان فارسی هستند) ، چندی پيش طی چندين پست متوالی در وبلاگ گروهی خاکستری انواع و اقسام ناسزاها و توهين ها را نثار نويسندگان و خوانندگان خاکستری نمود که با وجود حذف اين مطالب توسط خاکستری ، باز هم تعداد زيادی از بازديد کنندگان خاکستری آن مطالب را مشاهده کردند . از دوستی پرسيدم چرا آدرس اصلی ای ميلت را در وبلاگت نمی نويسی ؟ وقتی در پاسخ از آزارهايی که بوسيله مسنجر ياهو شده بود برايم گفت ، کم کم به بعد مخوف اين مافيا نيز پی بردم . اين عزيز در ادامه از نامه هايی می گفت که به ظاهر از طرف دوستانش برايش ارسال شده بود ولی در اصل حاوی ويروس هايی بود که اشخاصی ناشناس برايش فرستاده بودند . مافيای وبلاگستان هيچ فرصتی را برای حذف مخالفانش از دست نمی دهد . هک و تهديد به هک وبلاگها اين روزها ديگر عجيب و غير منتظره نيست . هدف از نوشتن اين مطلب فقط يک هشدار بود هشدار نسبت به وجود مافيايی مخوف وبلاگستان که هر روز دايره فعاليت اش را گسترده تر می کند و خواهان ايجاد فضايی تک قطبی و بدون مخالف در وبلاگستان فارسی است . موفقيت يا عدم موفقيت اينان وابسته به ماست که چگونه در مقابل رفتارهایشان عکس العمل نشان دهيم . مطمئنا عقب نشينی دردی دوا نخواهد کرد .

هیچ نظری موجود نیست: