اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۳

Deltang.net

احساس خوبي دارم . حس يک مستاجر را دارم که پس از خانه عوض کردن هاي پياپي اين بار در حياط ملک شخصي خودم قدم مي زنم و بدون هيچ ترسي از سر رسيدن موعد تخليه ، آزادانه و بي دغدغه زير درخت زردآلوي حياط مي نشينم و چيز مي نويسم .

خيلي وقت بود مي خواستم در دنياي پهناور وب فضايي را به نام خودم ثبت کنم ، از يک سو تنبلي و از سوي ديگر گرفتاريها و در گيريهاي شخصي چنين اجازه اي را به من نمي داد و امروز که از بخشي از آن گرفتاری ها رهايي يافته ام ، تنبلي را نيز کنار گذاشتم و حاصل اين شد که از اين پس از پشت پنجره اين خانه با شما سخن مي گويم .اما هدف از اين تغيير و تحول چه بود ؟ مهمترين هدفم از مستقل شدن در فضاي وب جدي تر گرفتن رسانه وبلاگ به عنوان يک رسانه نو و تاثير گذار و احترام به مخاطباني است که هميشه مرا در ادامه راه مصمم ساخته اند برنامه هاي زيادي در سر دارم . ايجاد يک فتو بلاگ و گالري طرح ها يکی از آن برنامه هاست که در آينده نزدیک عملي خواهد شد . فعلا تا مدتي باز هم برای پست مطالب از بلاگر استفاده خواهم نمود ولي به زودي سرويس مووبل تايپ را جايگزين خواهم کرد . شايد اين تغيير و تحول ها در سبک نوشته هايم هم اثر بگذارد ، نمي دانم .!پي نوشت : در ابتداي کار امکان بروز مشکلات بسيار زياد است ، و اين لازمه هر خانه تکاني و اسباب کشي است . اگر اين روزها مشکلي ديدید به آن به ديده اغماض بنگريد . متشکرم .---------------------مافياي وبلاگستان در شرق !مثل هر روز داشتم شرق ورق مي زدم . به صفحه آخرش رسيدم و ستون «وبگردي» . شروع کردم به خواندن که يکدفعه خشکم زد ، اسم وبلاگ من بود و مطلب« مافيای وبلاگستان» بدون حذف حتي يک واو . بعد از اينکه اين مطلب از جيگر و تکتاز سر در آورد ، ديگر فکر نمي کردم روزي در صفحات شرق ببينمش . و اين اتفاق ممکن نبود مگر با همراهي صميمانه مسعود برجيان عزيز . او اولين کسی بود که اين مطلب را جدي گرفت و لينکش را در وبلاگ گروهي خاکستري قرار داد . مسعود عزيز متشکرم .

هیچ نظری موجود نیست: