خرداد ۱۸، ۱۳۸۳

سهم من سهم تو ...

در دالان زمان

دنیا قسمت شد

میان من و تو ...فروردین برای من

تگرگ سهم تویاس مال من

قفل سهم توآینه سهم من

سنگ مال توو خدا ...

خدا هم مال من .

----بی ربط : خودخواهی !------برای خودت : به همه چیز شک می کنیم جز به انسانیت خود . درست هنگامی به انسان بودن خود مفتخریم که ذره ای از آن در ما باقی نمانده است .

لابد همانقدر که ما به انسانیت خود می نازیم ، جانوران نیز به « حیوانیت » خود می بالند ، گرچه گمان نمی کنم ، آنها اینقدر خودپسند شده باشند .

در پناه آزادگی و عظمت و بلندی «سرو» سنگر گرفتن ، راه خوبی برای فرار از خود نیست . درختچه های کوچک ، اگر به قامت بلندترین سروها هم دربیایند ، باز هم کوتاهند ، خیلی کوتاه .

هیچ نظری موجود نیست: