تیر ۰۱، ۱۳۸۳

شما به کجا وصل هستید ؟

داشتم فکر می کردم زندگی ما چقدر شبیه اینترنت است ؛ همه می خواهند به یک جایی وصل باشند . بعضی ها می خواهند همیشه به جاهایی وصل شوند که حرف اول و آخرشان « پ » است . خیلی های دیگر هم می خواهند به یک جایی بچسبند جایی که فقط با « خ » شروع می شود . کیفیت ارتباط گروه اول تعریفی ندارد ، سرعتشان پائین است و ناخواسته ، تند و تندDC می شوند ؛ اما گروه دوم خیالشان خیلی راحت است ، نوع و کیفیت ارتباطشان حرف ندارد و تا خودشان نخواهند عمراً DC شوند . راستی شما به کجا وصل هستید ؟-------

بی ربط : دلشوره عجیبی این روزها به جانم افتاده و یکدم رهایم نمی کند . هر روز که می گذرد این دلشوره آشنا را بیشتر احساس می کنم .

شاید مدتی کوتاه ننویسم و آن را به گرفتاریهای روزمره ام که کم هم نیستند ، ربط نمی دهم ؛ می خواهم تکلیف این دلشوره لعنتی را با خودم معلوم کنم . نمی دانم ... شاید هم نوشتم .

اولین پنجشنبه ای که نیامدم ؛ گل و گلاب و خرما یادتان نرود ... به یک فاتحه هم راضی ام ،... جان شما !

-------

برای خودم ! : " سکوت را می پرستم که اقتداری در خود دارد که به هیچ شکل دیگر نمی توان به دستش آورد . سکوت را می طلبم که آرامشی عجیب برایم ایجاد می کند .

و باز ... ساکت بودن را می خواهم بیاموزم ... !

هیچ نظری موجود نیست: