تیر ۱۲، ۱۳۸۳

تنها صداست که می ماند ... !

آوا بلاگ بخشی است که از امروز به وبلاگ اضافه خواهد شد . جایی که برای اولین بار همین شعر فروغ فکر درست کردنش را به سرم انداخت . برنامه های زیادی برای آوا بلاگ در سر دارم که به مرور عملی شان خواهم کرد . فعلا برای شروع و به جای شیرینی افتتاح "آوا بلاگ " به بخش ترانه ها بروید ... دست خالی بر نمی گردید !

هیچ نظری موجود نیست: