مرداد ۱۹، ۱۳۸۳

دل خوش !

جا مانده است

چيزي جايي

كه هيچ گاه ديگر

هيچ چيز

جايش را پر نخواهد كرد

نه موهاي سياه و

نه دندانهاي سفيد* حسین پناهی- حسین پناهی هم رفت . یادش گرامی ...

هیچ نظری موجود نیست: