مرداد ۲۰، ۱۳۸۳

یاد تو ...

پنجره ای آبی ،

خیابانی پر از دلهره التهاب ،

دو ردیف چنار پیر ،

و نگاهی مهربان و توفانی .

....

فراموش کردنت هفتاد سال طول می کشد ... !----------

تبریک :

امروز سالروز تولد بزرگ قبیله ، استاد بیژن صف سری است ... مبارک باشد .----------

بی ربط :

کجای سیصد و شصت درجه ایستاده ای ؟ من هنوز دارم دور می زنم !

هیچ نظری موجود نیست: