مرداد ۲۶، ۱۳۸۳

می آیی ؟!

پا به پای من بیا ؛ تا راهی شویم تا ناکجای هر آرزو ... پشت به پشت من بده ؛ راه پنهان خنجرهای کینه را می بندیم ... روبروی من بنشین ؛ تا عشق را در میان بگذاریم ... !-------

میهمان مامان !

بی معرفت ها ! ... حالا میهمانی می روید آن هم بدون من ؟! ... اصلا به جهنم ! ... خودم تنها می روم . " میهمانی مامان " که تمام نشده ، از صبح تا شب هست ، خودش هم چند جا ! ... فکر کنم دوشنبه ساعت 6.30 خوب باشد ، سینما عصر جدید ... این لباس های پلوخوری من کجاست ؟!

هیچ نظری موجود نیست: