مهر ۰۴، ۱۳۸۳

در این تبعید گاه ...

برای چه واژه ها تبعید می شوند ؟

برای چه عشق شکنجه می شود ؟

و سکوت شکنجه می شود ؟

- در این تبعید گاه –

خیابانهای شب هراس آورند .

و به نیمه شب

ستاره ها ناپدید می گردند ؛

و سگی ،

مرگ ماه را پارس می کند .

و هنوز ؛

در " پستوی خانه نهان است " ...

عشق ...-------

بي ربط :

براي من بزرگترين معجزه همين است كه من وجود دارم – "صادق هدايت "

هیچ نظری موجود نیست: