آبان ۱۱، ۱۳۸۳

عربده كشي چوپان دروغگو در وبلاگستان فارسي

وبلاگستان فارسي انگار بايد همه چيز را در خود تجربه كند ، حتي قصه ها و افسانه هاي قديمي را . اين بار چوپان دروغگو ميهمان وبلاگستان فارسي است و هرچند وقت يك بار با صداي داد و فرياد خود فضاي وبلاگشهر فارسي را متشنج مي كند . قضيه ليستي كه هفته پيش با نام سپاه اسلام منتشر شد و در آن اسامي تعدادي از وبلاگ نويس ها به عنوان توهين كنندگان به مقدسات و براندازان جمهوري اسلامي معرفي شده بود تازه ترين جنجال اين چوپان دروغگوي مجهول الهويه بود . اقدام مشكوكي كه براي دو سه روز انجماد چند ماهه وبلاگستان را شكست و واكنش بسياري از وبلاگ نويسان را باعث شد ، واكنش هايي كه اغلب با تمسخر همراه بودند و معلوم بود اين قضيه از سوي بلاگرها جدي گرفته نشده است .

انتشار اين ليست از چند جهت مي تواند مورد توجه قرار گيرد :1 - اين اقدام ناخودآگاه توجه ها را به اسامي وبلاگ نويساني جلب كرد كه چندي پيش در اعتراض به پیش‌نویس نامناسب و کارشناسی نشده قانون جرائم اینترنتي دست به امضاي بيانيه اي زدند و اين اقدام را محكوم كردند . انتشار اين ليست كه عينا از اين اسامي استخراج يا به قولي كپي ، پيست شده است ، باعث خواهد شد حساسيت ها نسبت به اين اسامي بيشتر شود و شايد هم عده اي از اين وبلاگ ها زير نظر گرفته شوند . البته هنوز اين سئوال وجود دارد كه چرا در ليست منتشره نام دو تن از وبلاگ نويس هاي مشهور كه يكي خيلي وقت است نمي نويسد و آن ديگري از ابتداي ماه رمضان كركره وبلاگش را پائين كشيده است ؛ خالي است و به جاي اسامي شان در رديف هاي 4 و 8 نقطه چين گذاشته شده است و اين در حالي است كه يكي از اين دو نفر ، از بانيان اصلي تهيه و امضاي آن بيانيه بوده است . حسين منصور هم در يادداشتي با اشاره به اين موضوع ، آن را از چند جهت مورد بررسي قرار داده است .2 - از سوي ديگر اين قضيه از اين جهت قابل تامل است كه ممكن است در آينده قضيه خانه عنكبوت اين بار براي وبلاگ ها اتفاق بيفتد و انتشار ليستي مشابه اين بار وبلاگ ها را مورد تهديد قرار دهد و نويسندگان آنها را به بازداشت بفرستد ، ولي با اين تجربه بعيد است كه آن ليست هم از سوي وبلاگ نويسان جدي گرفته شود و اين باعث خواهد شد ، صداها تك تك و بدون سر و صدا در گلو خفه شوند و هيچ صدايي هم از هيچ كس بلند نشود و آب هم از آب تكان نخورد .3 . پرشين بلاگ چند روز پس از ايجاد اين وبلاگ آن را به دليل عدم رعايت توافقنامه پرشين بلاگ مسدود اعلام كرد ولي در كمال تعجب اين وبلاگ باز هم از سوي پرشين بلاگ باز شد و بعد از مدتي دوباره مسدود شد . عملكرد دوگانه و سئوال برانگيز مسئولين پرشين بلاگ بر شبهات اين قضيه افزود و آن را مشكوك تر ساخت ، زيرا تاكنون سابقه نداشته است وبلاگي پس از آنكه از سوي پرشين بلاگ مسدود شود دوباره باز شود ؛ ولي اين بار انگار قضيه طور ديگري بود . مسئولين پرشين بلاگ تا كنون در مورد اين اقدام خود هيچ توضيحي نداده اند و برخلاف هميشه كه اقدامات خود را بگونه اي توجيه مي كردند ، اين بار سكوت اختيار كرده اند .

اين مسئله گرچه تا كنون به ظاهر هيچ مشكلي را متوجه وبلاگستان فارسي نكرده است و وبلاگستان كم كم دارد آن را به فراموشي مي سپارد ولي ممكن است همين اقدام به قول برخي بلاگرها كمدي و مسخره ، بعدها براي وبلاگستان گران تمام شود . زلزله اي كه شايد پس لرزه هايش از خود زلزله هم قويتر باشند .

هیچ نظری موجود نیست: