آبان ۲۳، ۱۳۸۳

پله آخر ...

براي مُردن مرا رها نكن

مرا به كهكشانها نسپار

مرا به هيچ كسي نشان نده ...

...

به روي پله آخر مرا بگذار

برگرد

برو پائين ...

و ميوه و گل و خرما را ،

ببر اين جا كه جايش نيست ...

مرا ببر بالا ...

آنور ،

به روي پله آخر بگذار ...!* رضا براهني – خطاب به پروانه ها

-------

عكس از تورج خامنه زاده

هیچ نظری موجود نیست: