آذر ۰۵، ۱۳۸۳

من با تو ...

وقتي بخواهم از آينه بنويسم ، مي نويسم : " تو "

وقتي قرار است از چشمه و نور بگويم ، مي نويسم : " تو "

اما وقتي حرف طراوت و ترانه باشد ، مي نويسم : " من با تو "

(؟)

هیچ نظری موجود نیست: