دی ۱۱، ۱۳۸۳

هفته سوراخ

شنبه ، سوراخ

یکشنبه ، سوراخ

دوشنبه ، سوراخ سوراخ

سه شنبه ، سوراخ سوراخ سوراخ

چهارشنبه ، حرکت سوراخ ها

پنجشنبه ، سوراخ ها همه روی راه

جمعه ، همه سوراخ ها در چاهیدالله رویایی

هیچ نظری موجود نیست: