آذر ۱۲، ۱۳۸۳

سرخ و آبي







تو را به سرخ

به آبي

تو را به پاكي و رادي

تو را به آزادي

تو را به عشق

به آبي

به گيسوان شب و دم سپيده شادي

عروس باش

عروسك مباش !



* نصرت رحماني



هیچ نظری موجود نیست: