بهمن ۱۵، ۱۳۸۳

تو از باران مستقیم تری ...!

وقتی به نگاهی دوباره ام ،

باز می نوازی ،

خانه از عطر موسیقی غریبی

پُر می شود

و خورشید ؛ آرام

از پنجره به درون می خزد ،

با قُرصِ تمام .

لبخند که می زنی ،

صدای قهقهه ی هزار کودک

در گوشم می پیچد

و گلدان های خانه بارور می شوند ...تو از باران مستقیم تری ...!

-------بی ربط : تنهایی زیباترین هدیه ای است که کسی می تواند نثار ما کند .

هیچ نظری موجود نیست: