بهمن ۳۰، ۱۳۸۳

یکی از این شب ها ...

باید شبی به شماره ی ستارگان ، شمع برافروزیم ،
عود بسوزیم
چنگ بر گیریم
گل برافشانیم
و سرود عشق بخوانیم ...
و اگر « غم لشگر انگیزد » ،
با نگاه تو در آویزیم و
« بنیادش را براندازیم » ...

هیچ نظری موجود نیست: