بهمن ۲۱، ۱۳۸۳

Fdisk

می نويسم : Delete

پاک می کنم ؛

می نويسم : Shift + Delete

باز هم پاک می کنم !

می نويسم : Format

نه ! اين هم نه ؛

اين بار می نويسم : Fdisk

حالا شد ... !

هیچ نظری موجود نیست: