فروردین ۱۲، ۱۳۸۴

باران که نمي آيد ...

باران که نمي آيد ، دعا مي کنيم ،
باران که مي آيد ، يادمان مي رود که دعا کرده ايم ...
چقدر خوب است که چتر داریم و چقدر بد است که سيل مي آيد و ...
يک توده هواي کم فشار يا پرفشار از مديترانه دارد می خواست بیاید ، همه چيز تقصير گرم شدن کره زمين ، سوراخ شدن لايه ي اوزون ، مصرف بی رویه آب ... است !
...
يک ماه است باران نباريده ، عجب هواي مزخرفي !
بغض يک بچه در سيستان و بلوچستان جوري مي شکند که دل خدا هم ، و ...
باران مي آيد ...

هیچ نظری موجود نیست: