تیر ۱۳، ۱۳۸۴

خطر ، پشت ديوارهاي مجازي

" من رفتم B " ، " بزنش ، پشت سرته " ، " اسنايپر رو وردار " ، " دميج شدم " ، " هدشاتش کردم " ،‌"بمب رو خنثي کن " و ...
اينها ديالوگ هاي يک فيلم جنگي نيست ، اينها گفتگوهايي است که غالباً با فرياد بين هم تيمي‌هاي بازي‌هاي دسته‌جمعي مجازي در گيم‌نت ها ، رد و بدل مي شود . ظهور پديده اينترنت در ايران و رشد فراگير و يکباره آن همراه خود بسياري چيزهاي ديگر را آورد که شايد مضرات آنها بيشتر از مزايايشان باشد . يکي دو سالي است که وقتي در مراکز خريد و يا خيابانها قدم مي زنيد ناگهان صداي فرياد نوجواني برق از سرتان مي پراند ، و وقتي به دنبال صدا مي گرديد ، مغازه اي کوچک را مي بينيد که شيشه‌هاي دودي دارد و چندتايي کامپيوتر را به زور روبروي هم چيده اند و تعدادي نوجوان هدست به گوش و موس‌به‌دست با فرياد اصطلاحاتي را مي گويند که شايد تا آن‌روز برايت بيگانه بوده است . اين مکان يک " گيم نت " است . جايي که رشد قارچ وارش را در سال هاي اخير در گوشه گوشه‌ي شهرها شاهد بوده ايم . گيم نت محلي است که اين امکان را فراهم مي آورد که بازي هايي را که قبلاً به صورت فردي بازي مي شد را به صورت گروهي بازي کرد و در صورت اتصال به اينترنت آن بازي را با همبازي هايي از سراسر دنيا به سرانجام رساند . طبق آمارهاي غير رسمي اقبال گسترده نوجوانان و جوانان به گيم نت ها و صرف مدت زمان هاي طولاني براي بازي هاي گروهي باعث افت‌تحصيلي و پرخاشگري و برخي ناهنجاريهاي اخلاقي در آنها شده است . بسياري از اين گيم‌نت‌ها به دليل عدم نظارت نهادهاي مسئول به محيطي براي رد‌و‌بدل مواد مخدر ، فيلم هاي مستهجن و مشروبات الکلي بدل شده است . نوجوان در اين محيط به دور از چشم پدر و مادر براي اولين بار با برخي‌ همبازيهاي بزرگسال خود سيگار را تجربه مي‌کند و بعد از مدتي بر سر قيمت و کيفيت مواد‌مخدري که از آنها مي گيرد بحث و جدل مي کند . انواع و اقسام قرص هاي روانگردان را به سادگي مي شود از بسياري از اين مکان ها تهيه کرد . برنامه ريزي غلط و عدم مديريت صحيح براي اوقات فراغت جوانان باعث شده است ؛ ساعت ها وقتي که مي تواند صرف مطالعه ، پژوهش و خلق ابتکارات مفيد شود ، در مقابله با دشمنان خيالي به هدر برود و در برخي موارد منتهي به مسيري شود که هيچ راه برگشتي از آن نيست . در حالي که مسئولين به اين مسأله نيز همچون بسياري مسائل ديگر توجه چنداني نشان نمي دهند ، وظيفه خانواده ها و والدين است که با نظارت بيشتر بر چگونگي گذران اوقات بيکاري فرزندانشان ، از بسياري مسائلي که مي تواند باعث بروز مشکلات اساسي در خانواده شود ،‌ پيشگيري به عمل آورند . اين بار خطر در پشت ديوارهاي مجازي کمين کرده است و دشمنان همه از توي مانيتور به ما شليک مي کنند . شليکي که اگر در مقابلش حفاظ مناسبي نداشته باشيم ، خطرش به مراتب بيشتر از گلوله هاي واقعي است .

هیچ نظری موجود نیست: