شهریور ۰۹، ۱۳۸۴

مثل یه کوه بلند ، مثل يك خواب كوتاه
5 سال از آن روز نهم شهریور گذشت که ستاره "مرد تنها "ی ترانه خاموش شد و روی خاک افتاد بی هیچ سایه ای ما را تنها گذاشت ... یادش گرامی .

ترانه مرد تنها را از اینجا بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: