مهر ۱۰، ۱۳۸۴

يک جور خل‌بازي عاشقانه

نگاه مي‌کنمت باز
که ناگهاني و خوشرنگ
مي‌شوي آغاز
و اين آرزوي من است .
سياه چشم
سياه موي
باور کن
جواني ام آنقدر نيست
که پاي تو بنشيند
و يا حرف هايم
که هي بگويد :
" دوستت دارم "
صدايم اگر نکني ،
صدايي از من نمي شنوي ...

هیچ نظری موجود نیست: