آبان ۱۸، ۱۳۸۴

بهانه لبه دار

اجازه مي دهيد اين کلاه را از سر شما بردارم ؟
خواهش مي کنم اجازه دهيد !
مي بينيد که کمي گشاد است !
از اعتماد شما متشکرم.
کلاه را برداشتم
ببينيد !
حالا دهان و بيني و چشمها و پيشاني و سرتان ديده مي شود .
بهتر نشد ؟
بياييد جلو آيينه ي خودتان !
خوب نگاه کنيد !
...
يک بهانه لبه دار ،
نخنديد !
يک دنياست
و هزار نگاه .

هیچ نظری موجود نیست: