آذر ۲۰، ۱۳۸۴

هنر خوار شد ...

گاهي بعضي کلمات مظلوم واقع مي شوند ، خيلي شان در گذر زمان معني شان را از دست مي دهند و بسياري معاني من درآوردي عجيب پيدا مي کنند. يکي شان اين کلمه ي " هنر " . اصلاً حال و حوصله معني کردنش وجود ندارد . معلوم نيست کي و کجا مسئول حفظ و حراست از معاني فرهنگي و ارزشي اين کلمات بي کس و کار و يتيم مانده است ؟ فرهنگستان زبان ؟ وزارت فرهنگ و ارشاد ؟ شايد هم دانشکده هاي ادبيات ...
فکر مي کنم به جاي حذف کلمه هاي عشق ، سرخ ، جام ، باده ، يار و ... بايد فکري به حال اين کلمه بخت برگشته هنر بکنند . چند وقت پيش بود که به عادت مألوف داشتم کتاب گردي مي کردم ، جلوي يک کتاب فروشي ايستادم و به عناوين نگاه کردم : " دنياي هنر سالاد " ، " دنياي هنر پيتزا " ، " دنياي هنر ساندويچ " ، " دنياي هنر دسر " و ... روي جلد اين کتاب ها هم ترکيبي لابد " هنري " بود از تابه هاي هنري و پيتزا و دسرهاي هنري که به صورت هنرمندانه اي روي جلدشان عشوه گري مي کردند و معده هاي هنرمند و هنرپسند را براي هضم هنري اين پديده ها به سوي خود مي کشيدند .
بيچاره هنر! ، مظلوم هنر ! ، دربه در هنر ! و ... که تصور مي کنيم که اگر اين کلمه ستم کشيده را به دنبال هر خزعبلي اضافه کنيم آن پديده هنر خواهد شد . استاد نادر ابراهيمي ( خدا سلامت بداردشان ) مي گويد : "فکر مي کنيم اگر کلمه "هنر" را براي حوله و کله پزي به عنوان اسم انتخاب کنيم ، واقعاً به آن کله پزي يا شيء ارزش هنري داده ايم يا فقط اين کلمه مظلوم را که اين روزها ، توسري خورترين کلمات است ، توسري خور ترش کرده ايم ! "
اگر مميزي وجود دارد ، اگر براي زبان و کلمه و مفاهيم آن شرافت و منزلت قائليم ، نگذاريم اين کلمات ، بي روح ، بي معني و شلخته شود و هر ننه قمري که خواست آبگوشت درست کند ، سعي کند آن را هنري کند يا ...
اين کلمه ي مقدس را در يابيم ، اسم هر پديده اي "هنر" نيست . شايد پيشنهاد بدي نباشد که براي روشن شدن مسئله از کارگزاران و دولتمردان و هنرمندان و بقيه بپرسيم که : "هنر" چيست و به چه چيز هنر مي گويند ؟ حکيم توسي ، فردوسي بزرگ فرمود : "هنر خوار شد ... " و امروز مي بينيم که دنياي هنر در خدمت اين "شکم بي هنر پيچ پيچ" قرار گرفته است !
و به عنوان جمله معترضه اضافه مي کنم که تنها کلمه هنر نيست که شهيد شده است ، اخيرا کلمه مقدس "عدالت" نيز به گونه اي معنا مي شود که با اصل آن فرسنگ ها فاصله دارد و بايد منتظر قرباني شدن کلمات ديگر هم باشيم که گمان مي کنم "حقيقت" گزينه بعدي باشد.

هیچ نظری موجود نیست: