اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۵

Nostalgiya
او برزگتر از من بود
چون پايش به رکاب دوچرخه مشترکمان مي رسيد
و من کوچکتر .
نمي دانستم
که آن روزها مي توانند
زيباترين
بزرگترين
و بهترين خاطرات من باشند.
حتي نمي دانستم
که هنگام شعر سرودن
تا اين حد
به آن روزها نياز خواهم داشت ...
...
دوچرخه را مدرسه از من گرفت
برادرم را جنگ ...
من به شعر
گريه
و زندگي متهم شدم ...

- نادر پناه زاده
اتوبان زنجان - تهران
4 ارديبهشت 1385


عکس : محمد واعظي ( تهران - 3 ارديبهشت 1385 )

هیچ نظری موجود نیست: