تیر ۱۷، ۱۳۸۵

سارق محترم گوشی موبایل بنده

احتراماً به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه مدت 10 روز است با گوشی موبایل k750 اینجانب مشغول عشق و حال می باشید و با عنایت به اینکه از رو نرفته و گوشی را عودت نداده اید ، بدینوسیله مایلم به عرض برسانم پرونده سرقت گوشی در مراجع قضایی مراحل خود را طی کرده و به آگاهی نیروی انتظامی ارجاع شده است ، می توانید تا دیر نشده ضمن تماس گوشی را پس دهید وگرنه گریه و زاری تان در دادگاه سودی نخواهد داشت .

با تشکر
مالباخته

هیچ نظری موجود نیست: