اسفند ۰۷، ۱۳۸۵

طعم "تازه" ی "مهر"

"تازه" ، نشريه تازه‌ي سيدعلي ميرفتاح است كه اين ماه دومين شماره اش منتشر شد . تازه براي من يادآور يك هفته نامه مرحوم است كه ديگر مثالش منتشر نشد و اگر هم شد "مهر" نشد . در تازه از عشق خبري نيست ولي صفحه "مرگ" باقي است . "افسانه هاي امروزي" ابوالفضل زرويي نصرآباد خيلي امروزي شده اند و معماري هم هنوز صفحاتش را صاحب است .اما نيك‌آهنگ كوثر نيست و يوسفعلي ميرشكاك و محمدحسين جعفريان و ايضاً سينا واحد ...
ياد "مهر" به خير ، مقدم "تازه" مبارك .

هیچ نظری موجود نیست: