اسفند ۰۵، ۱۳۸۵

تازه به تازه ، نو به نو ...

قالب جديد شايد بهانه اي باشد براي بيشتر نوشتن، مثل همان روزهاي اول چهار سال پيش.
شكل تازه وبلاگم را دوست دارم ؛ آرامم مي كند . كوتاه خواهم نوشت بعد از اين و نزديكتر و وبلاگي تر.

پي نوشت : آن خط بالا از شعر "تولدي ديگر" فروغ است به دست خط خودش .

هیچ نظری موجود نیست: