اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

سفر

مسافر كه مي‌شوم
اتوبوس هم شعر مي‌شود
ودكل هايي كه به نوبت مي‌گذرند ...

جاده فيروزكوه / 19 اسفند

هیچ نظری موجود نیست: