اسفند ۲۱، ۱۳۸۵

رفع توقیف از شرق

روزنامه شرق دیروز رفع توقیف شد . (لینک خبر)

عکس آخرین شماره روزنامه شرق - قادر عاقلی - اعتماد ملی

هیچ نظری موجود نیست: