فروردین ۲۵، ۱۳۸۶

چه حقير است اين عشق !

- پائولو كوئيلو

چه حقير است اين عشق
گر بماند به ميان من و تو
خود بميرد در خود
گر ببندد در خود
و بماند به ميان من و تو
عشق در بسته
ناسزايي است به عشق همگان
او كه سيبي را دوست مي‌دارد
به همه مهر مي‌ورزد
كه همه از گوهر يكتايند
من به خوبي مي‌دانم
كه وراي من و تو
هستي هست
عشق ما مي‌ميرد ، مگر آزاد شود .
رفتنت رنج من است
رنج من عشق من است ،
پس رهايت خواهم كرد
كه تو را‌ آزاد دوست مي دارم .

هیچ نظری موجود نیست: