تیر ۲۰، ۱۳۸۶

RETURN

سلام
نمی دانم چرا رفتم و آمدم ، دلیلش زیاد مهم نیست ...
دوری از این فضا را تاب نیاوردم ، مثل سدی تمام نوشته هایم انبار شده است .
شرمنده آنهایی هستم که آمدند و اثری از وبلاگ ندیدند ، کاش قبلش توضیح می دادم ، ببخشید .
دلم برای پرسه در کوچه های وبلاگستان تنگ شده است ...

هیچ نظری موجود نیست: