شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

24

بگذار بسوزد
تا آخر
شمع بیست و سه سالگی را می گویم
بگذار نماند
در یاد
بیست و سه سالگی را می گویم
...

امروز 24 ساله می شوم ، همین !

هیچ نظری موجود نیست: