آبان ۲۰، ۱۳۸۶

دلتنگي 5 ساله

امروز در حالي اين وبلاگ وارد پنجمين سال فعاليت خود مي شود كه نه آن از حس و حال اوليه نشاني مانده و نه ديگر از آن فضاي پرشور وبلاگستان فارسي خبري هست . قديمي هاي وبلاگستان خوب خاطرشان هست آن حركت هاي جمعي و بحث هاي جدي را . يادمان هست وقتي موضوع ابتذال در وبلاگستان مطرح شد چه يادداشت هايي نوشته شد و چه بحث هايي به راه افتاد . وبلاگشهر برايمان مهم بود و حفظ كيفيت آن مهم تر . رسانه نويافته اي كه كه هر روز تأثيرگذارتر مي شد و به نوعي در اجزاي زندگي ايراني وارد شده بود . ادعا داشتيم بر خلاف همه تب هاي زودگذر آن روزها ، اين اتفاق در جامعه ايراني تب نيست كه فروكش كند كه كرد . هر روز بر شمار وبلاگ هاي تعطيل شده اضافه مي شود و آنهايي كه مانده اند به يك پست كوتاه در هر چند ماه قناعت مي كنند . بايد باور كنيم دوران طلايي وبلاگستان گذشته است و به يك نوستالژي تبديل گرديده است . ياد آن روزهاي وبلاگستان بخير .

ورود اين وبلاگ به پنج سالگي هم بهانه اي بود براي دلتنگي ها ...

هیچ نظری موجود نیست: