بهمن ۰۵، ۱۳۸۶

هزار باده ناخورده در رگ تاک است ...اول بهمن 1386 - باغات منطقه ابهر

به هر کس گفتم باورش نشد ، اینجا یکی از باغات ابهر است و ما روز دوم بهمن داشتیم از تاک انگور می چیدیم . انگور زیر برف سالم مانده بود ...

هیچ نظری موجود نیست: