فروردین ۰۳، ۱۳۸۷

به ريش نيست ، به ريشه است !

فقط براي ارضاي حس كنجكاوي ام در مورد ميزان سانسور فيلم اخراجي ها در پخش از سيماي جمهوري اسلامي، در روز اول نوروز پاي تلويزيون نشستم و از ابتدا تا انتهاي فيلم را با دقت ديدم . انصافاً خيلي هوشمندانه و ظريف سانسور شده بود و چون اكثر مردم اين فيلم را ديده بودند خيلي از خط قرمزهاي سيما در اين سانسور اين فيلم رعايت نشده بود تا آبروي دستگاه عريض و طويل صدا و سيما پيش مردم كمي محفوظ بماند . يك جمله كليدي اين فيلم اما حذف شده بود و لابد چاره اي هم نبوده است . وقتي يكي از اخراجي ها رو به فرمانده متعصب پادگان آموزشي مي كند و مي گويد : " به چيت مي نازي به يه من ريش ؟ به ريش نيست كه به ريشه است ."
حالا بايد نشست و ديد مونتاژ جديد فيلم تقاطع ساخته ابوالحسن داودي در سيما چگونه است . فيلمي كه كلي خط قرمز دارد و به احتمال زياد داستانش هم در پخش از سيما تغيير خواهد كرد . اين هم حكايتي است ...

هیچ نظری موجود نیست: