اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

"اوساط الناس" پاي جعبه جادو !

يكي دو روز پيش ، كانال 4 سيما برنامه اي پخش مي كرد به اسم "بازتاب انديشه" كه به پخش سخنراني هاي همايش "رسانه تلويزيون و سكولاريسم" اختصاص داشت . يكي از سخنران هاي اين برنامه كه اگر اشتباه نكنم اسمش دكتر شجاعي زند بود داشت توي اين برنامه درباره مخاطب شناسي تلويزيون صحبت مي كرد توي حرف هايش نكات جالبي مي گفت . او مخاطبين تلويزيون را يك مثل يك هرم تصوير كرد كه بالاي آن و نقاط بيروني اين هرم مخاطب اصلي تلويزيون نيستند و آنچه مي ماند وسط اين هرم و كف پائيني آن است . اين آقاي دكتر؛ عامه مردم و يا به اصطلاح خودش "اوساط الناس" را مخاطب اصلي اين رسانه برشمرد و ادامه داد : تلويزيون مي تواند براي اين قشر از جامعه با موج آفريني گسترده در مدت زمان كم بيشترين تأثير را بگذارد . وي حتي مي گفت تلويزيون مي تواند مهم ترين نقش را در تغيير سبك زندگي اين دسته ايجاد كند . كمي به حرف هاي اين آقا اگر فكر كنيم مي بينيم بد هم نمي گويد . توي اين زمانه قحطي رسانه آزاد ، تلويزيون هر طور كه دلش مي خواهد افكار عمومي را جهت مي دهد و برايشان تصميم سازي مي كند و حتي به جايشان فكر مي كند . همراه كردن يك گروه از اجتماع كه معمولاً سخت انتخاب مي كند و آرمانخواه است با تلويزيون اتفاقي است كه اين روزها افتاده است . بالا رفتن آمار برنامه هاي شبه روشنفكري ، توليد فيلم هاي و سريال هايي كه به خط قرمز ها نزديك مي شوند و حضور چهره هايي كه قبلاً حضورشان در اين رسانه امري محال بوده است همه در راستاي اين هدف صورت مي گيرد كه اين گروه از جامعه كه قبلاً تلويزيون را به رسميت نمي شناخت و فقط روزنامه مي خواند و پاي ماهواره مي نشست و توي جمع هاي ادبي و هنري شركت مي كرد به تلويزيون هم گوشه چشمي داشته باشد . مقصود مديران اين رسانه از اين كار چيزي جز اهداف سياسي از قبل تعيين شده نيست .شايد با اين كار به تعداد "اوساط الناس" اضافه شود؛ گروهي كه هدايت و جهت دهيشان بسيار آسانتر است . اين كار اگر براي سيستم ها و گروههاي سياسي غيرممكن نباشد ، لا اقل بسيار سخت خواهد بود ، زيرا جادوي رسانه و بويژه مستطيل هزاررنگ سخنگو چيز ديگري است .


بي ربط : به خاطر بيماري شديدم دو سه روزي وقت پيدا كرده اين سيماي ملي 8 كاناله را خوب زير و رو كنم ، چيزهاي جالبي پيدا كرده ام كه خرد خرد مي نويسمشان ، همين !

هیچ نظری موجود نیست: