مهر ۱۶، ۱۳۸۷

"خورشيد" ؛ ترشي هفت بيجار !

"خورشيد" رسانه اي دولت بالاخره طلوع کرد ، خورشيدي که البته رنگش زيادي "زرد" است و خيلي هم پرفروغ به نظر نمي رسد. توي نگاه اول و تورقي سرسري ؛نکات جالبي در مورد اين شاهکار رسانه اي دستمان مي آيد ؛ ماکت روزنامه ، تقليدي بسيار ناشيانه از ماکت فعلي روزنامه "همشهري" است ؛ تقسيم بندي 4 صفحه اي بخش ها و حتي نوع فونت استفاده شده در عنوان هر بخش ، شديداً‌ ما را به ياد همشهري مي اندازد و صفحه بندي کلي روزنامه هم ، مرحوم "همشهري عصر" را در ذهن تداعي مي کند !.
تقسيم بندي و نشانگرهاي هر ستون هم کاملاً برگرفته از ديگر روزنامه توقيف شده اخير يعني "تهران امروز" است ، با رنگي متفاوت البته . خبرهاي کوتاه سرصفحه هم ايده همشهري بود که حالا نمونه کپي شده اش را در خورشيد هم مي بينيم ،درست مثل استفاده از عنوان لاتين صفحه ها که براي اولين بار در هفته نامه "شهروند امروز" ديده بوديم که حالا با مشابهت بسيار در خورشيد هم مشاهده مي شود.
در نتيجه اينکه روزنامه‌ي تازه تاسيس دولت که گفته مي شود با يک هزينه ميلياردي راه اندازي شده است ؛ حداقل از نظر ظاهر و گرافيک يک کپي تمام عيار است از نمونه هاي موفق گرافيک مطبوعاتي که هر خواننده معمولي مطبوعات هم به راحتي متوجه آن مي شود . کاش مسئولين اين روزنامه به جاي اين شاهکار ، کمي هزينه براي استخدام يک مدير هنري خلاق صرف مي کردند تا حاصل کارشان اين طور ترشي هفت بيجار از آب درنيايد !.

هیچ نظری موجود نیست: