مهر ۲۱، ۱۳۸۷

اسم کوچک عمارت ذوالفقاری !

برای کاری دنبال شماره عمارت ذوالفقاری* زنجان می گشتم ، گوشی را برداشتم و شماره 118 را گرفتم . از اپراتور پرسیدم : "شماره بنای ذوالفقاری را می خواستم ؟" خانم اپراتور آنسوی خط انگار که متوجه نشده باشد گفت : "شماره کی رو می خواستید ؟ " با تأکید بیشتر تکرار کردم : "بنای ذوالفقاری" . اپراتور دوباره از من پرسید : " اسم کوچیکشون "بنا" ست ؟! در ماندم چه بگویم و ناچار تماس را خاتمه دادم !.

* پ.ن : عمارت ذوالفقاری یا خانه ذوالفقاری ها ؛ بنایی قدیمی و تاریخی است که اکنون تبدیل به موزه شده و مردان نمکی کشف شده در معدن چهرآباد زنجان نیز در آنجا نگهداری می شود .

هیچ نظری موجود نیست: