مهر ۲۹، ۱۳۸۷

دلیل

آفتاب را دوست دارم
به خاطر پيراهنت روي طناب رخت .
باران را
اگر که مي بارد بر چتر آبي تو .
و چون تو نماز خوانده اي ،
من خدا پرست شده ام ...

* بيژن نجدي

هیچ نظری موجود نیست: