آبان ۰۱، ۱۳۸۷

عدالت یعنی این ...

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان ، همانطور که پیش بینی می شد فشارها کارگر افتاد و سازمان کار استان زنجان حق خبرنگاران اخراجی روزنامه مردم نو را به راحتی تضییع کرد ،بی آنکه آب از آب تکان بخورد . اطلاعات تکمیلی در این خصوص را در لینک های زیر بخوانید .

ایسنا : http://zanjan.isna.ir/mainnews.php?ID=News-20094
خبرنامه گویا : http://news.gooya.com/politics/archives/2008/10/077960.php

هیچ نظری موجود نیست: