آذر ۲۶، ۱۳۸۷

Repeat

صدای اذان مسجد محله ، شماره 1001 ، اشتراک 88 ، دست مادربزرگ که توی جیب هایم گردو می ریزد ، انتظار سرد جاده ترانزیت ، هرنفری که هر روز در بهشت ملاقات می کنم ، سیگاری که در چهارراه سعدی می گیرانمش و سکه 25 تومانی که توی صندوق صدقات سر کوچه دفتر می افتد ، فیلم تکراری روزمرگی هر روز صبح من است . روزهایم تکراری است …

هیچ نظری موجود نیست: