شهریور ۰۹، ۱۳۸۸

صدا و سیمای مهربانتر از مادر

صدا و سیما در یکی از بخش های خبری خود داشت گزارشی پخش می کرد که در آن نشان داده می شد پس از 4 سال از وقوع توفان کاترینا در آمریکا، هنوز خرابی های زیادی برجاست و دولت آمریکا برای بازسازی ویرانی ها اقدامی نکرده است. پس از فلسطین و افغانستان و عراق و لبنان، حالا آمریکایی ها هم یک دایه مهربانتر از مادر دارند.
راستی کسی از "بم"، 6 سال پس از زلزله خبری دارد ؟!

هیچ نظری موجود نیست: