شهریور ۲۶، ۱۳۸۸

اینجا افغانستان ، صدای ما را از ایران می شنویدرئیس دولت ایران شاید اولین مقامی در دنیاست که پیروزی حامد کرزای را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تبریک می گوید، اقدامی شتابزده که پیش از تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می گیرد و این البته کاری است که حامد کرزای هم آن را فردای روز انتخابات ایران انجام داد و پس از چاوز دومین و جزو معدود مقام های رسمی دنیا بود که احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور ایران به رسمیت شناخت.
اما انگارانتخابات همسایه شرقی با انتخابات ایران مشابهت هایی زیادی دارد، در آنجا عبدالله عبدالله آمده بود برای تغییر و تحول در روش ها و اینجا میرحسین موسوی شعار اصلاحات می داد. کرزای از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده می کرد و احمدی نژاد هم. کرزای عبدالرشید دوستم یک ژنرال نظامی را به یاری طلبید و اینجا یک گروه بزرگ سیاسی نظامی به یاری احمدی نژاد آمدند.
می گویند در انتخابات افغانستان تقلب صورت گرفته و در ایران هم همه می دانند که پس از انتخابات چه شد. ویژگی های عجیب انتخابات دهم ایران دارد در افغانستان به نوعی مشابه تکرار می شود، مثل طالعی مشترک برای دو نفر، و سرنوشت ملتی که بر باد نوشته شده است ...

هیچ نظری موجود نیست: