دی ۰۵، ۱۳۸۸

حسین غریب بود در پایتخت شور حسینی

در پایتخت شور حسینی ایران و در دسته عظیم عزاداری حسینیه اعظم زنجان، چه قدر حسین غریب بود امسال. فرق فاحشی داشت با سال‌های قبل این دسته، نه در جمعیت و کمیت، بلکه در محتوا که تفکر دست‌اندرکاران پشت پرده اش ، نام حسین را اگر کامل هم حذف نکرده بود، بسیار کمرنگ کرده بود. از ابتدای شروع مراسم همه مداحان سعی می‌کردند در اشعاری که قرائت می‌کردند کمتر نام حسین(ع) وجود داشته باشد و از مردم "یاحسین" نگیرند حتی‌المقدر و اگر هم این اتفاق افتاد سریع بیتی بخوانند تا مبادی کسی چیزی بگوید از میان جمعیت چندصد هزار نفری. که اینها به خودشان هم شک دارند حتی‌.
در میانه‌های دسته این تصمیم برای حذف نام، جدی تر شد و واقعاً توی ذوق زد. وقتی که "کلامی" مداح و شاعر معروف زنجانی (که توی جلسات سالی یکبار شعرخوانی رهبری کنار رئیس جدید فرهنگستان هنر می‌نشیند) ، بیت معروفش را که سالهاست جزء جدایی ناپذیر این دسته است، غافلگیرانه عوض کرد و مردم را در بهت فرو برد. او هر سال می‌خواند: "یل یاتار، توفان یاتار؛ یاتماز حسینین پرچمی" و امسال خواند "یل یاتار، توفان یاتار؛ یاتماز ابالفضل پرچمی". مردم بیتی را که هرسال خوانده می‌شد را فریاد زدند که جناب مداح تذکر داد: "هرچه من می‌خوانم تکرار کنید."
حسین(ع) غریب بود امسال در پایتخت شور حسینی.

هیچ نظری موجود نیست: