تیر ۱۴، ۱۳۸۹

آقای ایستادگی و شرف

- به احمد زید‌آبادی، به بهانه روز قلم


همنشین همیشه‌ات قلمت باشد و به جرم این قرابت، به جرم کلمه‌ای که از قلمت زاده می‌شود، به جای سپیدی کاغذ، راه راه آهنی ببینی ، نا آشنا نیستی با این صحنه و توبه نمی‌کنی مرد. نخواستی هیچوقت و نتوانستی بفروشی اش به مزد، واداری‌اش به ستایش اربابان زر و زور و تزویر، قلمت حرمت داشت، دارد. امروز روز دستان توست، دستانی که قلم شدن را به وانهادن قلم ترجیح دائمی داده‌اند. مبارک باشد آقای ایستادگی و شرف.مبارک باشد.

هیچ نظری موجود نیست: