شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

خسران بی‌پایان؛ حاصل برکناری ثبوتی


یک هفته از برکناری پروفسور ثبوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می‌گذرد، خبری که در روز اول باعث بهت شد، روز دوم اعتراض آرام را موجب و در روز سوم خشم دولتمردان را برانگیخت تا لشگر لباس شخصی و چماقدار بکشند به دانشگاه بی‌دیوار و با ضرب و شتم و توهین به دانشجویان، رییس جدید را منصوب کنند. حالا در فضایی آرام‌تر باید دید این اتفاق چه خسارت‌هایی را به بار‌آورده و چه کسانی متضرر شدند.
بیشترین خسران متوجه دانشجویانی است که پیش از این معیار سنجششان در این دانشگاه، تنها شعور و علمشان بود و حالا کسانی می‌آیند و نهادهایی تا دور عقیده‌شان سیم خاردار بکشند و آنوقت است که معیارهای سنجش به مدار صفر، سفر می‌کنند، دوران کوتوله‌ها آغاز می‌شود.
مردم زنجان گروه دیگری هستند که از این ماجرا خسارت  دیده‌اند، زیرا که به شعورشان با کنارگذاشتن مهم‌ترین شخصیت علمی شهرشان توهین و بار دیگر به خواست عمومی‌شان بی‌توجهی کرده‌اند که این قصه هم تکراری است.
مسئولان و دولتیانی که با زیر پا گذاشتن خواست عمومی و حرمت استاد و دانشجو با چماق حرفشان را به کرسی نشاندند، گروه بعدی خسارت دیدگانند، زیرا آن اندک آبروی نداشته‌شان را هم بر باد دادند و به جایش برای خود بی‌اعتمادی بیشتر از سوی مردم خریدند و توهین به دانشجو و ضرب و شتم آنان را به کارنامه عملکردی خود افزودند و نشان‌ دادند که بی‌خردی و بدتدبیری‌شان را پایانی نیست و استان را آرام نمی‌خواهند.
این حادثه ضرر کرده و خسران دیده زیاد دارد، زمان ابعادش را روشنتر می‌سازد.

---------
- محمد معینی - یادداشت نماینده زنجان در مجلس درباره برکناری پروفسور ثبوتی

هیچ نظری موجود نیست: