شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

ثبوتی: ادامه اعتراض‌ها به صلاح نیست

درست یک هفته بعد از برکناری‌اش و در حالی که گفته می‌شد روز یکشنبه زمان بازگشتش به زنجان خواهد بود و بسیاری خود را آماده استقبال از او کرده بودند، شنبه 6 شهریورماه و بدون اطلاع قبلی به دانشگاه‌ آمد و دانشجویانش و برخی اساتید را در مراسم افطاری دور هم جمع کرد تا بگوید: "من از شما ممنونم، اما دیگر کافی است، ادامه اعتراض‌ها به صلاح نیست و از شما می‌خواهم به آن خاتمه بدهید. برخی فکر می‌کردند اگر اتفاقی بیفتد دانشجویان این دانشگاه واکنشی نشان نمی‌دهند اما نشان داده شد که اگر بخواهند اعتراض کنند از دانشجویان جاهای دیگر عقب نیستند".
گفت:" وظیفه ما یاد دادن و یاد گرفتن است، غافل نشویم. فردا هم کلاس درسم برقرار است، می‌خواهم کسی مزاحم تدریس من نشود".
او هشدار داد:"برخی سایت‌ها، منتظر تحرک شما هستند، تا زنجان، مرکز و دانشجویان را مورد حمله قرار دهند، بهانه دست آنها ندهید."
پروفسور در پایان یک خواسته داشت:" از شما می‌خواهم عکس‌های من را هم از روی شیشه‌های دانشگاه بردارید".این را گفت و خودش اولین نفر بود که از روی یکی از شیشه‌ها عکسش را کند.
هیچ کس روی حرفش حرف نزد، مثل همیشه. پدر احترام داشت، دارد.

۱ نظر:

پیر فرزانه گفت...

چقدر این مردان بزرگ متواضع و دوست داشتنی اند. چقدر افق نگاهشان روشن است و بی کران . چقدر لایق آنند که دستشان را ببوسیم به رسم احترام .
همواره پاینده هستند و سرافراز.